Orezávanie porastov a pílenie stromov

    
Výrub a pílenie stromov, orezávanie stromov, orezávanie kríkov, klčovanie zarastených porastov a pozemkov. Odvoz lístia, konárov, odpílených stromov, dreva, stavebnej sute.
    Dovoz stavebného materiálu pevného, baleného aj sypkého, štrku, kameniva, piesku, okien, dielov, komponentov, plotov, reziva, kvetov, prvkov záhradnej architektúry.
    Odvezieme Vám akýkoľvek materiál, ktorý si dokážete predstavíť, pretože s materiálmi nakladáme a triedime ich podľa postupov Waste management regulation licence.
    Ak chcete orezať nejaký strom alebo ker, alebo vyrúbať strom, či iné porasty, kontaktujte nás.